Služby

Poskytujeme běžnou a akutní veterinární péči. Disponujeme též základní zobrazovací technikou.